Brist d.o.o. Terms and Conditions HR

NAŠA TVRTKA

BRIST d.o.o. BRIST društvo s ograničenom odgovornošću za maslinarstvo, konzalting, turizam i trgovinu.

Sjedište, adresa tvrtke: Trgovačka 40, HR – 52215 Vodnjan

Mobilni telefon: +385 (0)98 219 380; E-mail: silvano@brist-olive.hr

OIB: 37971561748; MB: 0450316; IBAN: HR1323600001101438531, ZAGREBAČKA BANKA

Glavna djelatnost: 1041, Proizvodnja ulja i masti; Vlasnici: Silvano Puhar i Ines Puhar, Osobe ovlaštene za zastupanje: Silvano Puhar, član uprave, Ines Puhar, član uprave i Paul O’Grady, član uprave, Nadležni sud: Trgovački sud u Pazinu; MBS: 040025898; EUID: HRSR.040025898; Društveni ugovor o osnivanju društva sklopljen je 04.12.1992 Više informacija o osnivanju možete pogledati u sudskom registru.

WEB TRGOVINA

WEB trgovina https://www.brist-olive.hr/webshop/ (u daljnejm tekstu Brist shop)  je u vlasništvu pravne osobe Brist d.o.o. (u nastavku Brist)

Radno vrijeme: svaki dan 0-24
Brist web shop je specijalizirani web shop za prodaju maslinovih ulja i komplementarnih proizvoda.

Uvjeti poslovanja vrijede za registrirane i neregistrirane korisnike (u daljnjem tekstu korisnike) koji kupuju u Brist shopu.  Korisnik može postati svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća Uvjete poslovanja Brist.  Prilikom kupnje kupac ispunjava sva potrebna polja za realizaciju kupnje istinitim podacima. Prihvaćanjem Uvjeta poslovanja prilikom kupnje kupac potvrđuje da je suglasan sa svime navedenim u Uvjetima poslovanja. Brist se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja Brist webshopa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Brist shopa.

Svaki korisnik ima pravo kupovati proizvode na web stranicama brist-olive.hr/webshop/ i koristiti ih u dobroj vjeri i namjeri.

Brist zadržava pravo promjene ovih Uvjeta poslovanja i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.

Brist nastoji prikazati informacije o artiklima točnima i ažurnima, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Brist ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na Brist shopu, nije odgovorna za povremeno ne funkcioniranje stranica ili njihovih dijelova zbog mogućih tehničkih kvarova i tome sl.  Fotografije i prikazi na ovim stranicama su vlasništvo Brista, a proizvodi su predstavljeni slikovno i tekstualno u najboljoj namjeri kako bi dočarali fizičke proizvode koji se isporučuju kupcima. Neke fotografije mogu biti tipske – za određeni tip proizvoda.  U slučaju da neke fotografije ili opisi na stranicama Brist shopa kupcima nisu vidljivi, jasni ili nisu razumljivi kupci su dužni zatražiti dodatne informacije od vlasnika stranica na e-mail: paul@brist-olive.hr 

PROIZVODI I CIJENE

Sve cijene u Brist trgovini istaknute su u valutama HRK i Euro i sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV). Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu u shopu već se isti kalkuliraju prema težini proizvoda i zemlji isporuke u košarici – procesu obrade narudžbe i prikazuju kao posebna stavka koja ulazi u kumulativ računa.

PLAĆANJE

Brist shop Kupcima omogućava plaćanje:

Putem PayPal-a i kreditnim karticama putem PayPala/Braintree unutar EU

kreditnim karticama putem PayPala/Braintree unutar Republike Hrvatske

ISPORUKE

Isporučujemo isključivo unutar Hrvatske i zemalja članica EU.

Isporuka se dostavlja na kućni prag na svaku važeću adresu unutar EU.

NAČIN DOSTAVE

Proizvodi se isporučuju u najkraćem roku kroz nekoliko dana (ovisno o zemlji i adresi isporuke) nakon primljene uplate na račun. Brist shop dostavlja Kupcu na adresu koju navodi u postupku narudžbe. Adresa kupca i adresa isporuke ne moraju biti iste. U slučaju da nisu iste Kupac mora mora potvrditi odaberi drugu adresu i navesti ju u postupku narudžbe.

Proizvodi za dostavu kurirskom službom se pakiraju tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna vanjska oštećenja pošiljke tj. paketa i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva veća vanjska oštećenja. Takvu pošiljku Kupac mora odmah uslikati i kontaktirati Brist shop kako bi Brist u što kraćem roku provjerio stanje pošiljke i poslala novu pošiljku Kupcu. U slučaju ispravnosti pošiljke Kupac potpisuje dostavnicu čime potvrđuje primitak pošiljke.

ROKOVI

Vaša će narudžba biti obrađena od strane Brista i poslana na navedenu adresu u roku od 1 do 3 radna dana.

EU isporuke mogu stići na adresu u glavne gradove EU u roku 2-10 dana. Rok isporuke ovisi o lokalnoj dostavnoj službi.

Šaljemo automatske informacije za praćenje pošiljke po našem partneru dostavljaču za većinu EU zemalja. Informacije za praćenje možete zatražiti i direktno putem maila: paul@brist-olive.hr

Imamo distribucijske partnere i u Švicarskoj i SAD-u, molimo da nas kontaktirate direktno za njihove detalje i kontakte na: paul@brist-olive.hr

RASKID UGOVORA

ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne vrijednosti) ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga raskida uz prilaganje Obrasca za jednostrani raskid ugovora sukladno čl. 74 stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72 Zakona, odnosno o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenog na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način. Kupac/potrošač se ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz čl. 72. Zakona, u slučajevima u kojima je po čl. 79. to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojim potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam poslali robu nazad.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka (najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora) pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami i u slučaju da iskoristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora i u slučaju da roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode na uobičajen način.

Povrat novca bit će izvršen nakon što nam roba bude vraćena, uplatom na Vaš bankovni račun.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom, te se ne vraćaju korisniku.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za gore navedeno nije kriv potrošač.

Trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora ukoliko je predmet ugovora izrađen po detaljnim uputama potrošača i prilagođen njegovim osobnim potrebama.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili drugu adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete zatražiti od nas direktno na e-mail: paul@brist-olive.hr ili preuzeti ovdje. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. 

Obveze potrošača u slučaju jednokratnog raskida ugovora

(izvod iz ZZP-a, članak 77)

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

(izvod iz ZZP-a, članak 79.)

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
• Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
• Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
• Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u sjedište Brist d.o.o. u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

JAMSTVO, UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na reklamaciju u roku od 14 dana. Reklamacija se smatra valjanom ako odgovora uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Kupac je dužan prodavatelju vratiti proizvod u dogovorenom roku na dogovorenu adresu. Prodavatelj je dužan u roku 14 dana od primitka valjane reklamacije kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti plaćeni iznos u cijelosti.

Uz svaku pošiljku sa isporukom proizvoda Brist uz račun kupcu šalje i ove uvjete poslovanja te Obrazac za povrat/prigovor/reklamaciju. 

Preuzmite ovdje obrazac za prigovor/reklamaciju. Kako bi se reklamacija smatrala važećom potrebno je ispuniti sva tražena polja i poslati ju na e-mail adresu: paul@brist-olive.hr

Više informacija o svojim pravima na nivou EU potražite na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

BRIST KONTROLA PROIZVODA PRIJE SLANJA

Svi proizvodi su prije predaje dostavnoj službi detaljno pregledani i isporučeni u ispravnom stanju. Ukoliko prilikom preuzimanja korisnik primijeti oštećenja nastala u transportu, dužan je odmah kontaktirati Brist shop, te prijaviti oštećenje telefonski ili e-mailom. Sve pošiljke su osigurane te u slučaju da Kupac primi oštećeni proizvod Brist odmah pristupa rješavanju reklamacije u dogovoru sa kupcom.

U ostalim slučajevima, reklamacije na naručenu robu rješavaju se u okviru jamstvenog roka i pod uvjetima jamstva za taj proizvod, gdje korisnik kontaktira Brist na način koji je najprikladniji (putem telefona, e-maila, osobno).

POVRATI

Obzirom da je putem interneta teže odabrati idealan proizvod, Brist shop kod svakog proizvoda daje detaljan opis kako bi Kupac mogao razmisliti i dobro procijeniti prije kupnje koji proizvod želi kupiti.  U slučaju da Kupac, iz nekog razloga, želi vratiti proizvod Brist shop u roku 14 dana prema Zokonu na to ima pravo.

Svi proizvodi koje se vraćaju moraju biti nekorišteni i neotvoreni te sa svim isporučenim dijelovima te u originalnom pakiranju. Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate ili mijenjate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada sve troškove snosimo mi.

Za povrate i zamjene nekorištenih i neotvorenih proizvoda molimo da nas prethodno kontaktirate na e-mail: paul@brist-olive.hr

 Napomene

 • Povrati i zamjene moraju biti unaprijed dogovoreni
  • Ukoliko želite povrat sredstva, uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa te broj računa (IBAN) na koji da izvršimo povrat sredstava
  • Povrat sredstava će biti izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP), tj. nakon što zaprimimo proizvod na skladište
  • Prilikom povrata i zamjena ispravnih proizvoda, Kupac je odgovoran da prikladno zapakira proizvod/e u toplinki izoliranu kartonsku kutiju s primjerenom ispunom kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda prilikom transporta. Ukoliko do oštećenja dođe jer Kupac nije zaštitio proizvod prilikom pakiranja (npr. vraćeni proizvodi zamotani u običan papir ili vrećicu) – povrat ili zamjena neće biti uvaženi.
  • Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.
 

JAMSTVO KVALITETE

Svi proizvodi ponuđeni na stranicama Brist shopa zadovaljavaju sve potrebne tržišne norme kojima tvrtka Brist kao proizvođač podliježe te Brist jamči kvalitetu i sigurnost konzumacije Brist extra djevičanska maslinova ulja. Potvrda kvalitete su i brojna priznanja koja Brist extra djevičanska maslinova ulja osvajaju na međunarodnim izložbama.

Brist Quality, National and International Awards

U slučaju reklamacije, molimo vas da nas prije vraćanja robe obavijestite elektronskom poštom ili telefonski s opisom problema.

OŠTEĆENJA U DOSTAVI:

U slučaju oštećenja prilikom dostave, krivo isporučene robe ili je proizvod koji ste dobili neispravan, molimo vas da nam se javite (elektronskom poštom ili telefonski) u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. Sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 14 dana.

RJEŠAVANJE SPOROVA NA INTERNETU

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Brist se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Brist shopa i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavijesti o promjenama
Ako odlučimo promijeniti naša pravila o poštovanju privatnosti, obavijest o tome objavit ćemo na naslovnici naših web stranica. Korisnici će uvijek biti upoznati s podacima koje prikupljamo, s načinima na koji koristimo prikupljene podatke te pod kojim uvjetima eventualno otkrivamo osobne podatke. Ako u bilo kojem trenutku osobne podatke korisnika odlučimo iskoristiti na drukčiji način od navedenog u vrijeme kad su oni dobiveni, korisnicima ćemo poslati e-mail. Korisnicima će biti omogućeno da odobre ili odbiju korištenje podataka na novi način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka korisnika.

SIGURNOST ONLINE PLAĆANJA

PayPal koristi napredni sustav koji omogućava sigurnost plaćanja putem kreditnih kartica, a koje možete pročitati na svojem profilu PayPal.

Bank transakcija (mobilne transakcije i ostale) se izvršavaju prema pravilima vaše banke.

Samo u izvanrednim uvjetima dopuštamo plaćanja privatnim osobama putem bankovnih transakcija (mobilne transakcije i ostalo). Takve transakcije obavljaju se u skladu s pravilima banke a dodatne naknade se zaračunavaju platitelju.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu Brist shop. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti.Time se smatraju svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.
Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14), članak 11., Brist ne ustupa osobne podatke kupaca trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja kupca te prikuplja isključivo osnovne podatke o kupcima/korisnicima.

Obvezujemo se primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i spriječavanja eventualnih zlouporaba informacija. U procesu realizacije kupovine koristit ćemo samo informacije koje su nužne.

Redovito se kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su navedeni podaci nužni u poslovanju te neće biti prodani, iznijeti ili dati trećoj strani. Svi djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obvezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu paul@brist-olive.hr. U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu paul@brist-olive.hr

www.brist-olive.hr/ koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti kupčev internet preglednik (browser), a samim time i kupca, te tako omogući kupnju.

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne

KOLAČIĆI

Brist d.o.o. Cookie Policy

LICENCA

Ako drugačije nije navedeno, Brist posjeduje sav objavljen materijal na stranicama https://brist-olive/shop/. Sva intelektualna prava su zaštićena. Vaš pristup i korištenje stranica  https://brist-olive/shop je za vašu osobnu upotrebu prema pravilima definiranim u ovim uvjetima poslovanja.

Ne smijete:

 • Reproducirati materijal sa stranica https://brist-olive/shop/za svoju komercijalnu djelatnost bez prethodnog odobrenja tvrtke Brist
 • Prodavati, iznajmljivati objavljeni materijal na https://brist-olive/shop/Duplicirati ili kopirati materijal sa https://brist-olive/shop/za svoju komercijalnu djelatnost

Ovaj Ugovor je važeći od datuma njegova potvrđivanja. Stranice https://brist-olive.hr/ nude korisnicima mogućnost ocjenjivanja, objave komentara na određenim područjima stranica. Brist ne filtrira, editira, publicira ili komentira Tekstove korisnika prije objave na web stranicama. Komentari nisu odraz Brist mišljenja i vrijednosti već mišljenja osoba koje objavljuju iz svojeg kutka.

U mjeri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni, Brist neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzročene i / ili pretrpljene kao rezultat bilo koje upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara na ovom web stranica.

Brist zadržava pravo nadgledanja svih komentara i uklanjanja svih komentara koji se mogu smatrati neprimjerenima, uvredljivima ili uzrokuju kršenje ovih Uvjeta i odredbi.

Jamčite i zastupate sljedeće:

Imate pravo postavljati komentare na našoj web stranici i imate sve potrebne licence i suglasnosti za to.
Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualnog vlasništva.
Uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane.
Komentari ne sadrže klevetnički, uvredljivi, nepristojni ili na bilo koji drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti.
Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete Bristu ne ekskluzivnu licencu za korištenje, reprodukciju, uređivanje i ovlaštenje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

KONTAKTI I PRIGOVOR POTROŠAČA

Sukladno čl.10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pismenom obliku (poštom) ili na e-mail koji je ovdje u nastavku naveden. Isto tako primjedbe ili prijedloge vezane uz Brist shop možete dostaviti u elektronskom (e-mail) ili pismenom obliku (poštom), koristeći sljedeće kontakte:

Brist d.o.o., Trgovačka 40, HR – 52215 Vodnjan 

e-mail: paul@brist-olive.hr   

mob: +385 (0)95 562 4111

Odgovor na vaš prigovor vratiti ćemo u pisanom obliku najkasnije 14 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresu za dostavu odgovora.